Verktyg

Hur kan jag fatta rätt beslut?

Verktyg och programvara kan hjälpa dig att fatta bättre beslut. En solkarta är ett vanligt förekommande verktyg för att bedöma solenergi på befintliga byggnader. En solkarta är ett GIS-system som ger den årliga solinstrålning på byggnadsytor ( tak och / eller fasader ), oftast tillsammans med produktionen av solvärme eller solceller. Solkartorna är ett första steg i analysen av en byggnad, ett byggnadskvarter eller en hel stad.

Solkartor:

 

Solkarta Cambridge (USA)

www.mapdwell.com/en/cambridge

Solkarta Wien

www.wien.gv.at/umweltgut/public/grafik.aspx?ThemePage=9

Solkarta Lund

www.solkartan.se

PV Map Australia

http://pv-map.apvi.org.au/

 

Andra verktyg och programvaror kan ge en mer detaljerad analys av solenergisystem.

Program

 

SAM (NREL)

sam.nrel.gov/

DIVA4Rhino

diva4rhino.com/