Solskolan

Tekniska aspekter

I södra Sverige är den årliga solinstrålning inte mycket mindre än i andra europeiska länder där användningen av solenergi är mycket högre. De två figurerna nedan visar den globala solinstrålningen på en horisontell yta (vänster) och på en yta med optimal vinkel (höger) i Sverige.

irrsweden

Det vara så att målet inte är att optimera ett solsystem för den maximala produktionen per år utan att suboptimera ett system för att få en jämnare fördelning över året.Figuren nedan visar årliga solinstrålningen för olika vinklar och orienteringar.

lund

Den inkommande energin från solen kan omvandlas till värme med hjälp av solfångare (ST) eller till elektricitet med hjälp av solceller (PV). De två teknikerna har olika undergrupper och olika utseenden.

tec

De vanligaste solcellerna är kristallina celler medan de vanligaste solfångarna är plana solfångare och vakuumrörsolfångare. Man kan säga att en standard solcell har en verkningsgrad på ca 15% och en solfångare ca. 40% (även om det är starkt beroende av andra systemkomponenter och tillverkaren).

 

Finansiella aspekter

Den installerade effekten av solenergi i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren även om den installerade effekten per capita fortfarande är mycket låg jämfört med andra europeiska länder. Olika aspekter påverkar förutsättningarna för att installera solenergi; priset på solsystem är naturligtvis en avgörande faktor. De senaste åren har priserna sjunkit kraftigt (se figur nedan). Ett typiskt pris för ett solcellssystem just nu (2014) är ca 15000-20000 kr / kWp. 1 kWp motsvarar normalt cirka 6,5 m2 (beroende på systemets effektivitet).

effectprices

Länder kan påskynda användningen av aktiv solenergi genom att skapa gynnsamma rättsliga villkor. Effektiva politiska instrument är feed-in-tariffer, nettodebitering och bidrag. Feed-in-tariffer är skyldigheten för nätbolag att köpa in energi som produceras av förnybara energikällor till ett fast pris per kWh. Nettodebitering är principen att den förnyelsebara energi som genereras av en elkonsument och levereras till det lokala distributionsnätet kan användas för att kompensera elen som levereras av elbolag till konsumenten under en viss period. Bidrag ger ekonomiskt stöd till dem som vill installera solenergi. För närvarande har Sverige endast ett bidragsystem på plats med en begränsad summa pengar (administreras av länsstyrelsen). Det finns ingen nettodebitering eller feed-in-tariff reglering.