Kontakt

Denna hemsida har utvecklats av avdelningen för Energi och Byggnadsdesign vid Lunds universitet som en del av FORMAS-forskningsprojektet solenergi i stadsplaneringen.

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss.

jouri

Email: Jouri.kanters @ ebd.lth.se

Tel:+4646 222 72 36

maria

Email: Maria.wall @ ebd.lth.se

Tel: +4646 222 96 62

 

Bilder:

Page
Picture
License
Owner
Index
bakgrund
Full copyright
Jouri Kanters
Landing
bakgrund
Creative Commons
https://www.flickr.com/photos/iwonapodlasinska
 
 
 
https://www.flickr.com/photos/mugley/
 
 
 
https://www.flickr.com/photos/sergiu_bacioiu/
 
 
 
https://www.flickr.com/photos/96dpi/
 
 
 
https://www.flickr.com/photos/aigle_dore/
 
 
 
https://www.flickr.com/photos/splorp/
 
 
 
https://www.flickr.com/photos/aychamacros/
Solar School
Instrålning
Full copyright
PVGIS / European Communities
 
Lund
Creative Commons
Jouri Kanters
 
Teknik
Creative Commons
Jouri Kanters
 
Grafer
Full copyright
Johan Lindahl
Role planner
Bilder PV
Full copyright
Jouri Kanters
 
Projekthus
Full copyright
Anna Webjörn Arkitekter
Design decisions
Alla bilder
Creative Commons
Jouri Kanters
Different pages
bakgrund
Creative Commons
www.subtlepatterns.com