Dokumentation

Vill du veta mer?

Inom änmet solenergi i byggnader har de involverade forskarna publicerat flera artiklar:

Författare

Titel

Länk

Kanters, J., Dubois, M.-C., & Wall, M.

Architects’ design process in solar-integrated architecture in Sweden.

länk

Kanters, J., Horvat, M., & Dubois, M.-C.

Tools and methods used by architects for solar design

länk

Kanters, J., & Horvat, M.

The Design Process known as IDP: A Discussion

länk

Kanters, J., Wall, M., & Dubois, M.-C

Development of a Façade Assessment and Design Tool for Solar Energy (FASSADES)

länk

Kanters, J., & Wall, M

The impact of urban design decisions on net zero energy solar buildings in Sweden.

länk

Kanters, J., & Davidsson, H.

Mutual shading of PV modules on flat roofs: a parametric study.

n/a yet

Kanters, J., & Horvat, M.

Solar Energy as a Design Parameter in Urban Planning

länk

Kanters, J., Wall, M., & Dubois, M.-C. (2014)

Typical Values for Active Solar Energy in Urban Planning

länk

Kanters, J., Wall, M., & Kjellsson, E.

The Solar Map as a Knowledge Base for Solar Energy Use

länk

 

Det finns olika källor för att hitta mer information. En viktig källa är publikationer från IEAs Solar Heating and Cooling Programme. Två forskningsprojekt fokuserar på solenergi i byggnader: IEA SHC Task 41 Solar Energy and Architecture och Task 51 Solar Energy in urban planning.

Inom änmet solenergi i byggnader har de involverade forskarna publicerat flera artiklar:

Författare

Titel

Länk

Innovativa solenergiprodukter

IEA Task 41

länk

PV UP-Scale hemsida

PV UP-Scale

 

Review of used tools for solar architecture

IEA Task 41

länk

International Survey About Digital Tools Used by Architects for Solar Design

IEA Task 41

länk

Aktiv solenergi i hus- och stadsbyggna /

Marja Lundgren, Fredrik Wallen

länk

Solar Energy Systems in Architecture - Integration Criteria and Guidelines

IEA Task 41

länk

Lunds solkarta

Kraftringen, LTH

länk

The Communication Process

IEA Task 41

länk

Case studies

IEA Task 41

länk

SunScape Index White

White arkitekter

länk

Inom änmet solenergi i byggnader har de involverade forskarna publicerat flera artiklar:

Författare

Titel

Länk

White / LTH

Nyhetsbrev Maj 2015

länk